ma
a
Singing Source is een vereniging, dit houdt in dat de leden bepalen wat er gebeurt. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt er besproken wat we gaan doen en wat ons doel is het komende jaar. De “spelregels” van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement
Bestuur Het bestuur bestaat uit vier leden
- Voorzitter Martine Onderdijk - Secretaris Martine Onderdijk - Penningmeester Kees Schuitman - Algemeen adjunct Harry Visscher - Contactpersoon MKC Ria Verboom
Muziekkeuzecommissie Muziekkeuzecommissie (MKC) van Singing Source is verantwoordelijk voor het repertoire dat het koor uitvoert. Dit houdt onder meer in het selecteren van de liederen, die worden uitgevoerd bij een optreden en het zoeken naar nieuw repertoire.
Leden van de muziekkeuze commissie: - Ria Verboom - Ton Buijk - Maria van de Beuken - Herman Reidsma - Rina Heemsbergen
Leden van de feestcommissie: - Rina Heemsbergen - Suzan van der Weijden - Riet van Amerongen - Marianne Beuker - Kees Schuitman - Adrie Grootendorst - An Grootendorst
Feestcommissie Gezelligheid staat hoog in het vaandel van Singing Source! De feestcommissie organiseert daarom regelmatig leuke activiteiten: De nieuwjaarsborrel, de afsluitings avond van het seizoen, en niet te vergeten de organisatie van het koorweekend eens per vijf jaar.
Redactie De Stemvork Ons koor heeft een eigen digitaal clubblad “De Stemvork”, gemaakt voor- en door de leden. De redacteuren: - Rina Heemsbergen - Henk Verboom
Overig Felicitatiekaarten Agnes Zwaan Websitebeheer Emil Rusche
Wie doet wat
© Singing Source Nieuwegein, laatst bewerkt op 04-03-2020
Organisatie